Missie en Visie

Missie en Visie

De missie van onze school.

Onze missie als school is goed onderwijs verzorgen binnen het kader van een lerende organisatie.

In het brede onderwijsaanbod dat wij onze leerlingen voorschotelen, staat het begeleiden van kinderen op hun weg naar zelfstandigheid hoog in het vaandel. De totale ontwikkeling van ieder kind houden wij in het oog. 

Onze visie op onderwijs.

Onderwijs is steeds aan verandering onderhevig geweest en dat zal nu en in de toekomst ook zo blijven. Wij willen kwalitatief goed onderwijs verzorgen dat beantwoordt aan de eisen van de huidige en toekomstige tijd en waar waarden en normen een leidende rol in blijven spelen.

Goed onderwijs betekent dat wij steeds meer begeleider van kinderen worden  die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Wij zullen steeds meer structuur aan moeten brengen in de hoeveelheid aan informatie die kinderen vanuit allerlei hoeken op zich af horen en zien komen. Naast deze rol die onderwijs in de toekomst steeds meer vervult, willen we  kwaliteit van onderwijs blijven realiseren middels aandacht in ons leeraanbod aan een viertal belangrijke pijlers waarop ons onderwijs steunt: leren (incl. bewaken van leerstofinhouden),  sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit (incl. cultuur) en spel (incl. vrije tijdsbesteding). Dat hierbij ICT (computers, digiborden) een steeds belangrijker rol in speelt is inherent aan de ontwikkelingen die zich op dat gebied voordoen.

De ontwikkeling van kinderen in al zijn facetten zal in een veilige leeromgeving moeten plaatsvinden: een omgeving waar een kind zich thuis voelt, waar het geborgenheid ervaart. Om bovenstaande zo goed mogelijk na te streven is een goede relatie met ouders heel belangrijk. Ouders worden als essentiële  partner gezien in het volgen van de ontwikkeling van hun kind.

De veiligheid als het gaat om een verkeersveilige omgeving wordt gewaarborgd door het gegeven dat we in het bezit zijn van het BrabantsVerkeersVeiligheidslabel (BVL),waarvan borging  door een verkeerswerkgroep geschied.

De relatie met externe partners moet er toe bijdragen dat we een wezenlijk bijdrage leveren aan de vorming van een Kindcentrum (voorheen betiteld als Brede School): onderwijs, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, zorginstellingen en buurtactiviteiten  moeten voor een kwaliteitsimpuls zorgen voor de woonkern Riel.

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl