Vondergids

Vondergids

Evenals andere schooljaren heeft u ook nu weer een schoolgids thuis per e-mail gekregen. 

In de gids staat belangrijke informatie beschreven. U kunt hem ook als naslagwerk gebruiken. Naast informatie over bijv. het schoolplan en de in houd van ons onderwijs staat er ook veel praktische informatie in. De schoolgids is ook op i nternet te lezen en wel op onze website: www.kbs-vonder.nl. 

Het verschijnen aan het begin van een schooljaar heeft ook als voordeel dat wij u via deze weg een prettig schooljaar kunnen toewensen. Een schooljaar waarin we samen, ouders en teamleden constructief zullen gaan samenwerken om o p die manier uw zoon of dochter een goed schooljaar te bezorgen. 

Een schooljaar waarin we zeker ook problemen op onze weg tegen zullen komen. De ongemakken die onze tijdelij ke huisvesting met zich meebrengen, zullen we samen het hoofd moeten bieden. We hopen d at we die in alle openheid met elkaar te lijf kunnen gaan met de bedoeling tot een goede afl oop voor alle partijen te komen. Het motto in dit schooljaar is dan ook: 

' SAMEN ZIJN WE STERK'Dit kan alleen als u de weg naar school weet te vin den. Daar bedoelen wij mee dat u vrij de school binnen kunt stappen, we trachten drempelloos te zijn of de drempel voor u zo laag mogelijk te leggen, want daar waar wij gedeelde ver antwoordelijkheid nemen voor een stuk opleiding en opvoeding van uw kind, is het essentie el om met elkaar in alle openheid te communiceren. En dat in goede, maar ook in slechte tijden! 

Een fijn schooljaar toegewenst, 

directie bs. de Vonder 

Klik op de volgende link om de Vondergids te downloaden:

Vondergids 2017 - 2018

Terug

Goirleseweg 3

5133 BC Riel

013-5181590

info@nullbs-vonder.nl